Klachtenprocedure

Samen opzoek naar een oplossing.

Bij Oran Aesthetics houden we het team liever klein en hecht zodat we de kwaliteit van onze dienstverlening continue kunnen monitoren en garanderen. Al onze artsen doorlopen een intensieve training- en scholingstraject en zijn absoluut bekwaam voor de behandeling(en) die ze uitvoeren. Ondanks onze aandacht voor kwaliteit kan het voorkomen dat u ontevreden bent over iets. We waarderen enorm de tijd die u neemt om uw onvrede te uiten. Het maakt niet uit of het om een behandeling gaat, omgang van het personeel of dat u slechts een verbetersuggestie heeft. We luisteren met veel belangstelling naar uw verhaal. 

Heeft u een verbetersuggestie of wilt u ergens een melding over maken dan kunt u een email sturen naar info@oranaesthetics.nl U bijdrage wordt enorm gewaardeerd en het is ons streven om onszelf continue te verbeteren. 

Gaat het onvrede over het resultaat van een behandeling en wilt u het gesprek aangaan?  Dan hebben we voor uw gemak een duidelijke en transparante klachtenprocedure opgesteld. 

Stap 1: Controle afspraak

Bij onvrede met betrekking tot een behandeling is het eerste stap voor u de controleafspraak bij uw behandelend arts. Samen gaan jullie het gesprek aan en hier krijgt u de gelegenheid om uw verhaal te doen. De arts heeft een inspanningsverplichting om binnen ons kliniekbeleid u zo goed mogelijk te helpen. In de meeste gevallen kunnen we samen met u tijdens dit gesprek al een passende oplossing vinden. 

Stap 2: Schriftelijk klacht indienen

Ondanks een goed gesprek met de arts kan het soms voorkomen dat jullie tijdens het controlegesprek er samen niet uit kunnen komen. In dat geval vragen wij u om uw klacht schriftelijk te formuleren. U kunt een klaagformulier aanvragen via uw behandelend arts of via de mail. Hierin vragen wij u zo duidelijk mogelijk te beschrijven waarover u precies ontevreden bent.  Eventueel aanvullende foto’s, gegevens of documenten die uw klacht onderbouwen kan u meesturen. Binnen twee weken wordt uw klacht intern besproken en krijgt u een antwoord van de directie. 

Stap 3: Bemiddeling door onafhankelijke klachtenfunctionaris

Indien een oplossing vanuit de eerste twee stappen u niet tevreden stelt heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. In de wet Wkkgz is vastgesteld dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke klachtenfunctionaris moet kunnen inzetten. De functie van een klachtenfunctionaris is bemiddeling tussen u en de kliniek om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Als u moeite heeft kan hij (of zij) u ook helpen bij het formuleren van uw klacht, bijstaan tijdens de bemiddeling en adviseren over het vervolgproces. Gebruik maken van de bemiddeling van een onafhankelijke klachtenfunctionaris is voor u gratis. Wenst u hiervan gebruik te maken geef dit dan aan bij uw arts of stuur een email naar info@oranaesthetics.nl 

Binnen twee weken neemt de klachtenfunctionaris dan direct contact met u op via de mail of telefoon. 

Stap 4: Geschillencommissie 

Uw mening en tevredenheid is de belangrijkste maatstaf waarmee wij de prestaties van onze kliniek beoordelen. Vanaf het moment dat er onvrede in de lucht hangt proberen wij zo goed mogelijk naar u te luisteren en te helpen om zo tot een gezamenlijke oplossing te komen. Met wederzijdse begrip, vertrouwen en respect lukt dat meestal al bij een mondeling gesprek. Lukt dat niet dan kunt u ons schriftelijk benaderen zodat we samen met de directie uw klacht nog eens inhoudelijk kunnen bespreken en snel een gepast oplossing kunnen aanbieden. Als de oplossing u nog niet tevreden stelt dan stellen wij u in de gelegenheid om gebruik te maken van de bemiddeling van de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris. Dit is een onpartijdig en onafhankelijk aangewezen expert op dit vakgebied en onderzoekt de mogelijkheden om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Indien u zowel met ons als met de externe klachtenfunctionaris niet tot een oplossing kan komen dan kunt u een beroep doen op de externe geschilleninstantie. U klacht wordt dan een geschil. Aan het voeren van een geschil zijn wel kosten verbonden. Na een weloverwogen onderzoek kan de instantie een bindend advies uitbrengen waar beide partijen zich aan moeten houden. Oran Aesthetics is aangesloten bij de landelijk opererende geschilleninstantie DOKh.

Stichting DOKh voldoet aan de erkenningseisen van de Nederlandse overheid. Dit betekent dat u kunt rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing.

Website: www.dokh.nl